Đăng ký

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC

SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ

  • 1Khối tiểu học (158793)
  • 2Khối trung học cơ sở (186584)

SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐÃ THI

  • 1Khối tiểu học (76)
  • 2Khối trung học cơ sở (172)

HẠNG THÍ SINH

  • 1Đang cập nhật
  • 2Đang cập nhật
  • 3Đang cập nhật
  • 1Đang cập nhật
  • 2Đang cập nhật
  • 3Đang cập nhật